FANDOM


Rzeka - naturalna cieka wodna, płynąca od źródła do ujścia. Ujściem dla rzeki może być morze, jezioro lub inna rzeka. W większości rzek wyróżnia się trzy odcinki: bieg górny, środkowy oraz dolny. Różnią się one spadkiem oraz intensywnością procesów rzeźbotwórczych.

Nuvola apps kate

To jest jedynie zalążek artykułu. Jeśli wiesz coś więcej na ten temat, uzupełnij go.