Geografia Wiki
Advertisement
Geografia Wiki

Rze.jpg

Rzeka - naturalna cieka wodna, płynąca od źródła do ujścia. Ujściem dla rzeki może być morze, jezioro lub inna rzeka. W większości rzek wyróżnia się trzy odcinki: bieg górny, środkowy oraz dolny. Różnią się one spadkiem oraz intensywnością procesów rzeźbotwórczych.

Advertisement