Geografia Wiki
Advertisement
Geografia Wiki

Powiat.PNG

Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).

Powiaty mają nazwy od swoich siedzib czyli miast w których znajduje się Starostwo Powiatowe, zwykle to największe miasta powiatu są siedzibami.

W Polsce jest 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu, które są gminami, ale realizują także zadania powiatów. Razem 380. w Polsce jest 335 miast powiatowych, 45 z nich są jednocześnie siedzibami powiatów i miastami na prawach powiatu.

Większe województwa mają więcej powiatów np mazowieckie a mniejsze mniej np Opolskie ma bardzo mało.

Advertisement