Geografia Wiki
Advertisement
Geografia Wiki

Brzeg Morza Północnego.jpeg

Morze – naturalny zbiornik wodny, część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Ze względu na utrudnioną wymianę wód morza charakteryzują się indywidualnymi cechami, zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym.

Typy mórz

  • Morze otwarte
  • Morze przybrzeżne
  • Morze międzywyspowe
  • Morze międzykontynentalne
  • Morze wewnątrzkontynentalne

Ciekawostki

  • Liczba mórz na świecie wynosi 71 (nie licząc Morza Kaspijskiego i Morza Martwego, które są jeziorami słonymi).
Advertisement