Geografia Wiki
Geografia Wiki

Uwaga! Lista ta nie jest pełna!

Kanton – miasto w Chinach powstałe w 887 r. p.n.e. Kanton liczy 3,2 miliona mieszkańców. W Kantonie rozwinął się przemysł środków transportu, elektrotechniczny, maszynowy, papierniczy, chemiczny, spożywczy i włókienniczy. Duże dochody przynosi także turystyka.

Lhasa – miasto będące stolicą Tybetu. Miasto leży na wysokości 3 650 m n.p.m. Lhasa liczy 120 000 mieszkańców. Port lotniczy znajduje się w dzielnicy Gongkar. W Lhasie rozwinął się przemysł maszynowy, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy i włókienniczy.

Makau – miasto będące do 20 grudnia 1999 roku własnością Portugalii. Obecnie jest to Specjalny Region Administracyjny Chin. Miasto rozwinęło przemysł zabawkarski, precyzyjny, obuwniczy i odzieżowy. Rozwija się także rybołówstwo, rzemiosło artystyczne, turystyka i handel.

Nankin – miasto liczące 6 516 kilometrów kwadratowych powierzchni. Miasto zamieszkuje 3,2 miliona mieszkańców, z czego w zespole miejskim zamieszkuje 4,1 miliona. Nankin jest stolicą prowincji Jiangsu. Nankin rozwinął przemysł metalurgiczny, włókienniczy, petrochemiczny, odzieżowy, elektrotechniczny, maszynowy, stoczniowy, samochodowy oraz elektroniczny.