Geografia Wiki
Geografia Wiki

Ara.jpg

Miasta arabskie - jeden z typów miast, układ przestrzenny tych miast je chaotyczny, pełen krętych i wąskich uliczek oraz niewielkich placów.

Centralne miejsce stanowi medina (stare miasto), na której obszarze znajdują się liczne meczety z dominującymi w krajobrazie minaretami. Zauważyć można także podział na dzielnice społeczne, wyznaniowe i narodowościowe. Charakterystyczną cechą domów mieszkalnych jest brak okien od strony ulicy.