Geografia Wiki
Geografia Wiki

Madras

Madras - miasto w Indiach będące stolicą stanu Tamilnad. liczące 128 kilometrów kwadratowych powierzchni. Liczba mieszkańców wynosi 4,4 mln mieszkańców. Duże dochody przynosi działalność portu. Rozwinął się przemysł chemiczny, włókienniczy, spożywczy, informatyczny, maszynowy. Energia jest pozyskiwana z ropy naftowej oraz elektrowni atomowej. Dochody przynosi także rybołówstwo, produkcja filmów (w Madras mieści się jeden z oddziałów Bollywood), turystyka i rzemiosło.