Geografia Wiki
Advertisement
Geografia Wiki

Witaj na Geografia Wiki!

Geografia Wiki to otwarta encyklopedia, którą każdy może edytować i czytać, gdzie możesz dokształcić się geograficznie i dowiedzieć się czegoś ciekawego o świecie.

Aktualnie istnieje 615 artykułów oraz 613 obrazów.
Uwaga! Przed edycją zapoznaj się z ważnym regulaminem.


Zawartość Wiki

Biedna Afryka

Poznaj ubogie kraje Afryki.

Więcej >

Interesująca Azja

Odkryj niepowtarzalną kulturę Bliskiego i Dalszego Wschodu

Więcej >

Bliska Europa

Zobacz najbliższe kraje koło Polski

Więcej >

Rozwinięta Ameryka Płd.

Zobacz rozwinięte i uprzemysłowione państwa Ameryki.

Więcej >Największe państwa świata


Czy wiesz, że...?

  • Najbardziej zalesionym państwem w Europie jest Finlandia. Lasy stanowią aż 73% powierzchni kraju.
  • Język migowy jest jednym z urzędowych języków w Nowej Zelandii wraz z maoryskim i angielskim.
  • Najwyżej położoną europejską stolicą jest Madryt (668 m n. p.m.). Takie położenie sprawia, że zimy są tak dość chłodne, zazwyczaj występują przymrozki i opady śniegu.
  • Dunaj to rzeka, która przepływa przez największą liczbę państw, a dostęp do niej mają: Niemcy, Austria, Węgry, Słowacja, Serbia, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Chorwacja i Mołdawia. Jego zlewnia rozciąga się natomiast, na kolejne dziewięć państw, w tym Polskę.
  • Największą wyspą Europy jest Wielka Brytania, natomiast drugą pod tym względem stanowi Irlandia. Co prawda Islandia ma większą powierzchnie bo 103 000 km, podczas gdy obszar Irlandii obejmuje 84 406 km, jednak z geologicznego punktu widzenia Islandia jest wyspą oceaniczną i nie należy do Europy.
  • Cały ozon z ozonosfery w normalnych warunkach mógłby utworzyć na poziomie morza warstwę o grubości 3mm.
  • Określenia Arktyka pochodzi od greckiego słowa arkos, oznaczającego niedźwiedzia i pochodzącego od niego arktikos, czyli północny, bliski niedźwiedziowi.
  • Fale Tsunami mogą poruszać się z prędkością do 900 km/h. Na pełnym morzu przejście fali, która porusza się z tak wielką prędkością, może zostać niezauważone, gdyż długość fal dochodzi do kilkuset kilometrów, natomiast ich wysokość nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów.
  • W USA tornada najczęściej występują na Wschodnim Wybrzeżu. Równiny pomiędzy Appalachami a Górami Skalistymi, zostały nazwane „Aleją Tornad”. Tylko w stanie Oklahoma odnotowuje się rocznie średnio 52 tornada.
  • Słowo „geodezja”, wymyślone przez Arystotelesa, pochodzi z Grecji i oznacza dokładnie podział ziemi: geo – ziema oraz daiso – będę dzielił. Obecnie słowo to odnosi się do ustalenia kształtu i wielkości ziemi, a także określenie położenia punktów na jej powierzchni.


Narzędzia

PomocLosowa stronaNowe grafiki

Zaszło do dziś 3633 edycji w 615 artykułach od stycznia 2011 roku.


Ostatnie zmiany

Zobacz więcej

Pomóż w rozwijaniu wiki

Chcąc napisać artykuł, wpisz jego tytuł poniżej. <createbox>break=no buttonlabel=Stwórz nowy artykuł </createbox>


Advertisement